Øyelokksplastikk

 
Øyelokkene endres blant annet pga. alder, sol og genetiske faktorer. Mange opplever at de får et trettere uttrykk og enkelte kan til og med få redusert synsfelt dersom overskuddshuden i øvre øyelokk blir for uttalt.

Øyelokkplastikk av øvre øyelokk er et av de vanligste kosmetiske inngrepene i ansiktet. Det vanlige er å utføre dette i lokal bedøvelse, men en kan også få smertestillende og avslappende medisin dersom en trenger det. Vanligvis fjernes kun overskuddshuden, men av og til kan en liten muskelstripe og/ eller litt fett fjernes i tillegg.

 

Det blir litt hevelse/blåmerker rundt øynene i noen dager. Stingene fjernes etter en knapp uke.

 

Smertelindring med paracet og ibuxlignende medikament, evt. reseptbelagt medikament(Paralgin forte el tilsvarende). Resept fås på operasjonsdagen.

 

Som for andre inngrep er det viktig med en god undersøkelse og vurdering i forkant for å se om og hvilket inngrep som er aktuelt for den enkelte. Noen er sågar ikke kandidater for kirurgi pga. underliggende sykdom. Det er viktig å få god informasjon inkludert et  realistisk forventningsnivå slik at man kan fatte beslutning om kirurgi basert på et skikkelig grunnlag.

}