Dr. Mir Jafar Mousavi

Dr. Mir Jafar Mousavi

Gastroenterolog

Dr. Mousavi er utdannet innen Generell kirurgi og Gastroentrologisk kirurgi. Han er tilknyttet vår avd. i Oslo.

 

Han er overlege ved OUS Ullevål sykehus og betjener rundt 500 000 pasienter i Oslo regionen.

 

Har siden 2014 jobbet ved Medi3Ringvoll Klinikken i Oslo og utført flere tusen koloskopier og gastroskopier  til pasienter via vår offentlige avtale med Helse Sør-Øst ,privat eller via helseforsikring.