Daglig leder Medi3 Ringvollklinikken

Daglig leder Medi3 Ringvollklinikken

 
Er du forretningsorientert og liker å bidra til verdiskapning? Blir du motivert av høyt tempo og varierte oppgaver? Som Daglig Leder i Medi3 Ringvollklinikken skal du være med å bygge opp selskapet i markedsområdet Oslo.

Du vil ha myndighet til å ta nødvendige beslutninger på vegne av selskapet i regionen. Det vil være tett samarbeid med interne og eksterne ressurser og vi ønsker kandidater som har fokus på, og forståelse for og vilje til å løse utfordringer og daglige utfordringer i tilknytning til klinikken.


VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE:

- Overordnet ansvar for daglig drift av Medi3 Ringvoll klinikken
- Budsjett og resultatansvar for klinikken samt rapportering til styret
- Motivere og lede eget team samt innleid ekstra personell når nødvendig
- Være primærkontakt for forsikringsselskaper, offentlige instanser og andre avtaleparter og bidra til at disse forvaltes på en faglig og kommersiell tilfredsstillende måte.
- Ansvar for markedsaktiviteter og informasjon mot nåværende og potensielle interessenter.
- Ansvarlig for at driften er i henhold til lover og regler, herunder fungerende systemer for å ivareta kvalitet og HMS.
- Ansvarlig for utvikling av tjenestekonseptet, effektivisering, kvalitetsforbedring av systemer for drift.
- Medi3s’ ansikt utad overfor kunder og leverandører

 

Vi tror kandidater har helsefaglig utdanning, gjerne på bachelornivå samt helsefaglig bakgrunn og erfaring, gjerne med interesse for, og lyst til ledelse av en mellomstor klinikk. Du kan også tidligere ha jobbet i helsevesenet, men er i dag tilknyttet et forsikringsselskap eller en leverandør. Det er ikke et krav å ha hatt ledererfaring, men du må ha gjennomføringsevne og være god til å kommunisere. Du mestrer å sette deg inn i problemstillinger knyttet til ulike tjenester og finner løsninger som utvikler Medi3 videre. Du må ha god fremstillingsevne på norsk og engelsk og ha gode IT kunnskaper.

 

For å lykkes hos oss må du være dyktig på samarbeid og gjennomføring. Du må være omgjengelig, ha gjennomslagskraft og samarbeide godt på tvers av fagområder og lokasjoner. Du er med og tar beslutninger og bruker dine gode kommunikasjonsferdigheter til å få problemstillinger til å virke krystallklare for dine kollegaer. Du bør være strukturert og grundig. Sist, men ikke minst ser vi etter deg som er endringsvillig og tør å utfordre dine kollegaer med nye tanker og løsninger.

 

VI TILBYR:

Spennende muligheter i et selskap med en langsiktig strategi.
Varierende arbeidsoppgaver i en spennende bransje i stor utvikling.
Norsk selskap med ytterligere vekstambisjoner.
Konkurransedyktige betingelser
Uformelt arbeidsmiljø med korte beslutningslinjer.

 

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt Jan-Terje Teige, Adm. Direktør, Medi3 på tlf.nr. 905 22 254 eller Monique Lacoste, Senior Researcher, Headvisor, tlf.nr 928 47 888. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig her:  SØKNADSSKJEMA

 

 

Medi3 er et av Norges største private medisinske sentre. Vi tilbyr et bredt og allment tilgjengelig utvalg av helsetjenester av kvalitet med kort ventetid, basert på beste fagkompetanse og kundeservice, herunder bedriftshelsetjeneste og tjenester innen medisinsk sikkerhet til sjøs. Vårt medisinske senter er i Ålesund, og vi har avdelinger i Ulsteinvik, Oslo og Ringvoll. Vi har ca. 150 ansatte inkl. tilknyttet personale og omsatte i 2019 for 176,9 mill kr (konsern). Medi3 består også av datterselskapene Medi3 Ringvoll Klinikken og Shipmed.