Kvalitet gir trygghet!

Medi3 Ringvoll Klinikken er et offentlig godkjent privat sykehus med avdelinger i Hobøl og Oslo. Vår kompetente stab består av alt fra erfarne spesialiserte kirurger, sykepleiere og sekretærer.
Kvalitet gir trygghet!
KORONA
Korona-19 pandemien krever at alle må forhindre at smitten sprer seg. Medi3 Ringvollklinikken gjør tiltak for å beskytte pasienter og medarbeidere i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

TIL DEG SOM HAR TIME VED MEDI3 RINGVOLLKLINIKKEN
Har du time ved Medi3 Ringvolklinikken og er forkjølet, eller du lurer på om du er eksponert for Koronavirus skal du ikke forlate hjemmet. Du skal ikke møte opp til timen, men kontakte Medi3 Ringvollklinikken i kontortid på telefon Hobøl: 69 92 43 33 - Oslo: 22 60 40 60. Du blir da stilt et sett spørsmål som vil avklare videre forløp.

Har du generelle spørsmål om koronasmitte finner du til en hver tid oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet her  fhi.no >

Hva kan vi hjelpe deg med?